วันศุกร์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

การเรียนในสัปดาห์ที่ 13

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2557 เป็นสัปดาห์ที่ 13 ของการเรียนวิชา การออกแบบกราฟฟิกบรรจุภัณฑ์(ARTD3302) โดยอาจารย์ผู้สอน ผศ.ประชิด ทิณบุตร สัปดาห์นี้อาจารย์ผู้สอนได้เช็คชื่อเข้าเรียนตามปกติ และได้ให้โอกาสแก้ตัวสำหรับคนที่ยังไม่ได้สอบกลางภาค โดยอาจารย์ให้ไปสอบพร้อมภาคปกติเวลา 8.30 น. ในวันจันทร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2557 และได้ให้ทำงานปฎิบัติภายในห้องเรียนสำหรับคนที่ทำส่งไม่ทันภายในเวลาที่กำหนด

* สัปดาห์สอบออนไลน์, และปฎิบัติ
  เคลียร์งานทุกอย่างก่อนสัปดาห์หน้า

การเรียนในสัปดาห์ที่ 12

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2557 เป็นสัปดาห์ที่ 12 ของการเรียนวิชา การออกแบบกราฟฟิกบรรจุภัณฑ์(ARTD3302) โดยอาจารย์ผู้สอน ผศ.ประชิด ทิณบุตร สัปดาห์นี้อาจารย์ผู้สอนให้มีการ test แบบฝึกหัดงานออกแบบกราฟิกบรรจุภัณฑ์ บนโปรแกรม Adobe Illustrator ตามโจทย์

*แบบฝึกหัดงานออกแบบกราฟิกสำหรับบรรจุภัณฑ์
Job Type  Graphic Design
ภาระงาน (Task Outline ) : การออกแบบกราฟิกลวดลายภาพประกอบพื้นหลัง (Background Pattern)
เนื้อหา/เรื่องราวที่กำหนด(Subject/Content Title) : กราฟิกเกี่ยวกับด้านสุขภาพและความงาม (Healthy & Beauty Graphic Identities Elements)  
รูปลักษณ์ผลงานที่ต้องการ (Task Description)
1.ให้ออกแบบเขียนแบบภาพลวดลายเส้น (Line Graphic elements) แบบต่อลายกระเบื้อง (Tiles repeat pattern) แบบละอย่างน้อย 2 สี รวมสีพื้น อ่อน และเข้ม
ต้นแบบงานที่ต้องการ(Production/Artwork)
จัดทำภายในกรอบขนาด 1 x 1 นี้ว จำนวน 2 แบบ บันทึกเป็นไฟล์ .ai และ .jpg รวมส่ง 4 ไฟล์
ตัวอย่างการตั้งชื่อ-บันทึกไฟล์ส่ง  ชื่อตัว-ชื่องานและหมายเลข-เลขกลุ่มเรียน.สกุลไฟล์
1.1 prachid-pattern001-201.ai
1.2 prachid-pattern-001-202.jpg
จัดส่งทางอีเมลที่ prachid2010@gmail.com

การเรียนในสัปดาห์ที่ 11

การเรียนการสอน สัปดาห์ที่ 11 วันที่ 9 พฤศจิกายน 2557


วันที่ 9 พฤศจิกายน 2557 เป็นสัปดาห์ที่ 11 ของการเรียนวิชา การออกแบบกราฟฟิกบรรจุภัณฑ์(ARTD3302) โดยอาจารย์ผู้สอน ผศ.ประชิด ทิณบุตร สัปดาห์นี้อาจารย์ผู้สอนได้แนะแนวทางการเขียนหัวข้อโครงการ, ความสำคัญและที่มาของปัญหา, วัตถุประสงค์ ตัวอย่าง เช่น ( การออกแบบพัฒนาตราสัญลักษณ์และรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์ เพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม สำหรับผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงามของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จังหวัดชัยนาท ปีงบประมาณแผ่นดิน 2558 โดย ผศ.ประชิด ทิณบุตร อ.ธีระชัย สุขสวัสดิ์ อ.อดิสรณ์ สมนึกแท่น Branding and packaging design development for herbal spa and wellness products of community enterprise group of Chainat province to connect to cultural tourism.by Assistant Professor Prachid Tinnabutr and Staff )
ดูเพิ่มเติมแบบละเอียด : http://chainatbrand.blogspot.com/p/2-vision-goals-gpp-gross-provincial.html
ที่มา : http://chainatbrand.blogspot.com/


เว็บไซต์สำหรับสร้างฉลากสินค้า


* สรุป moodboard ขนาด กว้าง 30 ยาว 20 หน่วย นิ้ว
  สิ่งที่ต้องควรมีใน moodboard final ชื่อหัวข้อ, ที่มาของปัญหาและความสำคัญ, ข้อมูลผู้ประกอบการ, แนวความคิดในการออกแบบ


การเรียนในสัปดาห์ที่ 10

การเรียนการสอน สัปดาห์ที่ 10 วันที่ 2 พฤศจิกายน 2557


วันที่ 2 พฤศจิกายน 2557 เป็นสัปดาห์ที่ 10 ของการเรียนวิชา การออกแบบกราฟฟิกบรรจุภัณฑ์(ARTD3302) โดยอาจารย์ผู้สอน ผศ.ประชิด ทิณบุตร สัปดาห์นี้อาจารย์ผู้สอนได้แนะแนวทางการออกแบบให้ในหลายๆ วิธี โดยแนะนำเว็บไซต์การออกแบบต่างๆ มาให้ 

เว็บไซต์แนะนำ

    www.all-free-download.com
    เว็บไซต์สำหรับดาวน์โหลด vector


   เว็บไซต์สำหรับดาวน์โหลดฟอนท์ตระกูล db


* เริ่มนำเสนอผลงาน Final วันที่ 30 พฤศจิกายน 2557
   ตรวจงาน Final เวลา บ่ายโมงตรง วันที่ 7 ธันวาคม 2557


การเรียนในสัปดาห์ที่ 9

วันที่ 26 ตุลาคม 2557 เป็นสัปดาห์ที่ 9 ของการเรียนวิชา การออกแบบกราฟฟิกบรรจุภัณฑ์(ARTD3302) โดยอาจารย์ผู้สอน ผศ.ประชิด ทิณบุตร สัปดาห์นี้อาจารย์ผู้สอนได้แนะแนวทางการออกแบบให้ในหลายๆ วิธี โดยแนะนำเว็บไซต์การออกแบบมาให้
เว็บไซต์แนะนำ

    www.logobee.com
    เป็นเว็บไซต์สำหรับการออกแบบโลโก้    เป็นเว็บไซต์สำหรับฝากผลงาน สามารถดาวน์โหลดผลงานมาศึกษาต่อได้


* ครั้งหน้าเตรียมนำเสนอ งาน ส.1
   การส่งผลงานทั้งหมดภายในวันอาทิตย์ ที่ 7 ธ.ค. 2557 พร้อมกับสอบ

การเรียนในสัปดาห์ที่ 7

วันที่ 5 ตุลาคม 2557 เป็นสัปดาห์ที่ 7 ของการเรียนวิชา การออกแบบกราฟฟิกบรรจุภัณฑ์(ARTD3302) โดยอาจารย์ผู้สอน ผศ.ประชิด ทิณบุตร อาจารย์ได้ให้นำเสนอผลงานของตนเองเป็นรายบุคคลพร้อมแนะนำการแแก้ไข

แบบ Pattern ที่นำเสนอ


- ส่งงานนำเสนอวันอาทิตย์ที่ 19 ตุลาคม 2557 ก่อนเวลา 13.30 น.
- ไฟล์นำเสนอ Mood board ขนาด 60 x 20 นิ้ว
สอบออนไลน์และปฎิบัติ  19 ตุลาคม 2557