วันศุกร์ที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2557

การเรียนการสอนครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1/2557

วันที่ 24 สิงหาคม 2557 อาจารย์ได้อธิบายรายละเอียดและเว็บไซต์แหล่งข้อมูลที่จำเป็นในการศึกษาวิชาการออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ และอธิบายการทำงานโดยสามารถเข้าไปศึกษาในเว็บบล็อกของอาจารย์ได้ที่ http://arti3314.blogspot.com และทำแบบสอบถามก่อนการเรียนที่มา : http://arti3314.blogspot.com


นอกจากนี้อาจาร์ยยังให้ไปศึกษาผลงานตัวอย่างของอาจาร์ยที่ เว็บบล็อกการจัดการความรู้ การวิจัยเรื่องการออกแบบพัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้าการเกษตรของวิสาหกิจชุมชน จังหวัดชัยนาท ใช้เพื่อติดตามงานของอาจารย์ผู้สอนและหลักการออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์อย่างมีขั้นตอนที่ http://chainatotop.blogspot.comไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น