วันเสาร์ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2557

การเรียนการสอนสัปดาห์ที่ 3การเรียนการสอนสัปดาห์ที่ 3 ของวิชาการออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ ARTD3302 กลุ่ม 202 ประจำวันที่ 7

กันยายน 2557 อาจารย์ผู้สอน ผศ. ประชิด ทิณบุตร

การเรียนการสอนในสัปดาห์ที่ 3 เริ่มต้นด้วยการนำเสนอการแปล-สรุปข่าวสาร 3 คน จากนั้นก็เป็นการ Present ของแต่ละกลุ่ม
โดยนำเสนอขั้นตอนการศึกษาของ ส.1 + mood board หลังการนำเสนอของแต่ละกลุ่มอาจารย์ก็ได้ให้คำแนะนำและอธิบายเพิ่งเติม

*mood board = ตัวสรุปความ ที่จะช่วยให้เกิดความเข้าใจได้รวดเร็วที่สุด*

หลังจากการ Present กลุ่ม Dimension สินค้าจากกลุ่มแม่บ้านท่าทรายแล้วได้รับคำแนะนำเพิ่มเติมจากอารจารย์ดังนี้:
1) ให้พัฒนารูปแบบของบรรจุภัณฑ์ สอบถามปริมาณของสินค้าที่เหลือ เพื่อที่จะพัฒนาสินค้าล็อตใหม่
2) ตัวบรรจุภัณฑ์ของกลุ่มแม่บ้านท่าทรายมีปัญหาในเรื่องของภาพประกอบ/ภาพกราฟิก
3) ให้วิเคราะห์ตัวสินค้าที่เลือก
4) ให้ลอง Design Sketch แบบบรรจุภัณฑ์ใหม่
5) ทดลองขึ้นแบบ Sketch up ได้เลย

การบ้านของสัปดาห์
- เข้าไปตอบแบบสอบถามใน clarolinethai.info (การปภิปรายในวิชา) ภายในวันที่ 13 กันยายน 2557


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น