วันเสาร์ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2557

แปลสรุปข่าวสารเกี่ยวกับการออกแบบบรรจุภัณฑ์

แปลสรุปข่าวเรื่องที่ 1

I Iegumi d’italia


แปลสรุปความโดย นาย ธนนันท์ ชนประเสริฐ
รหัสนักศึกษา 5311317209 กลุ่มเรียน 202
Contact E-mail :  tananun060@gmail.com
รายงานวิชา ARTD3302 การออกแบบกราฟิกสำหรับบรรจุภัณฑ์
เขียนโดย : CBA Italy

a.jpg
ที่มารูปภาพ :


I legumi d'italia
By CBA Italy

background

Annalisa was founded in the mid 1930s and today is one of the most important Italian brands of peeled tomatoes and preserves, recognised for its genuiness and attention to tradition. Passion and craftsmanship, together with dynamism and entrepreneurial challenges, have further contributed to Annalisa’s success until today.

ประวัติพื้นหลังความเป็นมา
`            Annalisa ได้ก่อตั้งในช่วงกลางทศวรรษที่ 1930 และในปัจจุบันนี้ มันเป็นแบรนด์หนึ่งที่ได้รับความสนใจมากที่สุดใน แบรนด์ของที่นั่นเมืองแห่งมะเขือเทศ และได้รับการยอมรับว่าเป็นของดั่งเดิม และให้ความสนใจในประเพณีของที่อิตาลี ความต้องการ และความเป็นมืออาชีพของพวกเขาได้รวบรวมคนและเกิดเป็นความท้าทายใหม่ๆให้ผู้ประกอบการ ให้เกิดการร่วมมือจนเกิดเป็น Annalisa จนถึงวันนี้

brand vision

After re-launching the Brand Annalisa decided to focus on safeguarding Italian biodiversity by supporting Slow Food and by helping to increase awareness of typical Italian products. The initiative led to “I legumi d’italia” (Italian pulses), a new line of pulses from various Italian regions on line with the Annalisa Brand’s DNA thanks to their simplicity and genuineness.
วิสัยทัศน์ของแบรนด์
            หลังจากที่พวกเขาได้เปิดแบรนด์ใหม่ในชื่อของ Annalisa พวกเค้าได้ตัดสินใจที่จะมุ่งเน้นไปในส่วนของ พืชผลผลิต โดยการถนอมอาหาร และช่วยให้ได้หลายๆคนได้ ตระหนักถึงผลิตภัณฑ์ต่างๆในอาหารอิตาเลี่ยนทั่วๆไป จนได้นำไปสู่ “I legumi d’italia” (กระแสของอาหารอิตาเลี่ยน) เป็นเส้นทางของคลื่นลูกใหม่ที่เกิดในภูมิภาคของอิตาเลี่ยน และ สอดคล้องกับ ยี่ห่อ Annalisa DNA ที่แสดงให้ถึงความเรียบง่ายและความจริงใจของพวกเขาที่ได้ทำมันขึ้นมา

design solution

The pack showcases the product and tells its story, leveraging the values of the new pulses line: genuiness and quality are supported by the use of transparent glass jar and the black top. The line is in touch with Annalisa personality, a Brand that cares for quality and taste signs and endorses a line inspired by protecting biodiversity and safeguarding the culinary tradition of bygone days.
วิธีการออกแบบผลิตภัณฑ์
            แพ็คนำเสนอผลิตภัณฑ์และบอกเล่าเรื่องราวของการใช้ประโยชน์จากค่าของเส้นชีพจรใหม่: genuiness และคุณภาพได้รับการสนับสนุนโดยการใช้ขวดแก้วใสและสีดำด้านบน เส้นที่อยู่ในการติดต่อกับ Annalisa บุคลิกภาพของตราสินค้าที่ให้ความสำคัญสำหรับสัญญาณที่มีคุณภาพและรสชาติและราชบัณฑิตเส้นแรงบันดาลใจจากการปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพและการป้องกันประเพณีการทำอาหารของอดีตวัน
            รูปแบบที่นำเสนอผลิตภัณฑ์ ได้บอกเล่าถึงการใช้ประโยชน์ของความหมายของคลื่นลูกใหม่ ที่แสดงให้รับรู้ถึงความต้องการ และคุณภาพ โดยการใช้ขวดแก้วสีใส และบนฝาปิดขวดสีดำ และใช้ลายเส้นที่สัมผัสอ่านเข้าใจง่ายของ Annalisa บ่งบอกถึงคุณภาพของตราสินค้าที่ได้รับความดูแลให้ความสำคัญเป็นอย่างดี คุณภาพและรสชาติที่ได้ถูกรับรอง ที่ได้ผลลัพท์มาจากการดูแลพืชภัณฑ์อย่างมีคุณภาพ และรักษาประเภณีในการทำอาหารในอดีตได้เป็นอย่างดี

DESIGN

b.jpg
ที่มารูปภาพ :
c.jpg
ที่มารูปภาพ :

e.jpg
ที่มารูปภาพ :แปลสรุปข่าวเรื่องที่ 2

Quartz Champagne (Student Project)

Designers: Max Molitor & Cajza Nyden
Location: Sweden
Project type: Student Projectqualtz-champagne-01.jpg
ที่มารูปภาพ :


qualtz-champagne-03.jpg
ที่มารูปภาพ :


นักออกแบบ Max Molitor & Cajza Nyden
สถานที่ สวีเด็น
ประเภทโปรเจ็ค โปรเจ็ค นักศึกษา


Quartz communicates a pared down and simple expression. This champagne is nice to bring to a dinner party, on a picnic or just to a nice Friday night with friends.
The concept is based on the desire to have knowledge and interest in crafts. Champagne should be stored lying down, we took advantage of that and created a package that doesn't let the bottle to stand up. This makes it stand out from the crowd and have a strong shelf impact.


สื่อสารที่ถูกลดลงและการแสดงความรู้สึกที่เรียบง่าย แชมเปญนี้นั่นดีที่จะนำไปร่วมงานปาร์ตี้ตอนเย็น ไปปิกนิกหรืองานเลี้ยงวันศุกร์กับเพื่อนๆ
แนวคิดนี้ได้รากฐานมากจากความต้องการที่จะมีความรู้และความสนใจในงานฝีมือ แชมเปญต้องต้องเก็บโดยการนอนลง โดยเราจะใช้ประโยชน์จากการทำแบบนั้นและสร้างแพคเกจที่จะใม่ทำให้ขวดนั้นตั้งขึ้น วิธีนี้จะทำให้มันโดดเด่นจากคนรอบข้างและมีแข็งแรงจากกระทบ

- ดูเพิ่มเติมได้ที่:

qualtz-champagne-12.jpg
ที่มารูปภาพ :
qualtz-champagne-13.jpg
ที่มารูปภาพ :
แปลสรุปข่าวเรื่องที่ 3

Frutteto


Creative Agency: BasileADV
Designer: Andrea Basile
Client: Gelati Aloha
Location: Italy
Project Type: Commercial Work

- See more at:


1frutteto.jpg
ที่มารูปภาพ :

4frutteto.jpg
ที่มารูปภาพ :
หน่วยงานการออกแบบ: BasileADV
ออกแบบ: Andrea Basile
ลูกค้า: Gelati Aloha
ประเทศ: อิตาลี
ประเภทของงาน: งานเชิงพาณิชย์
- ดูเพิ่มเติมได้ที่:Frutteto!!! Fruits emptied of their pulp and then filled with ice-cream derived from it. Simple and natural ingredients, carefully prepared to obtain a unique product of its kind, the fruit filled with ice-cream, where the flavour of each fruit reflects its original taste.

The artisanship in the manufacture, the originality and the choice of raw materials make the fruit filled with ice-cream, a unique and excellent product.

BasileADV is a small and dynamic creative studio based in Italy driven by big ideas and big challenges.

We shape how brands communicate by crafting insightful strategies and authentic design solutions, we work with a wide range of clients producing creative solutions for web and print. As a team we take great pride in developing solutions that are functional, usable, and visually elegant.ผลไม้เนื้ออบแห้ง และถูกเติมด้วยไอศกรีมที่มากจากมัน ส่วนผสมที่เรียบง่ายและเป็นธรรมชาติ การเตรียมการจัดทำผลิตสินค้าที่แปลกใหม่เพื่อไม่ให้ซ้ำกับชนิดของมันเอง ผลไม้ที่เต็มไปด้วยไอศกรีมที่รสชาติของมันสะท้อนถึงรสชาติดังเดิม
งานช่างฝีมือในการผลิตด้วยเครื่อง ความคิดริเริ่มและการคัดเลืกวัตถุดิบที่ทำให้ไอศกรีมผลไม้เต็มไปด้วยความแปลกใหม่และเป็นผลิตภัณฑ์ที่ยอดเยี่ยม

นั่นเล็กและมีแรงขับเคลื่อนของความคิดสร้างสรรค์ของสตูดิโอที่ตั้งอยู่ในอิตาลีที่ขับเคลื่อนด้วยแนวคิดใหญ่และท้าทายมากๆ
พวกเราก่อร่างวิธีที่จะทำให้แปรนด์สื่อสารโดยการใช้กลุยุทธ์ที่ฉลาดและการออกแบบผลรับที่น่าเชื่อถือ พวกเราทำงานกว้างกับลูกค้าที่ผลิตความคิดที่มีผลลัพท์ที่สร้างสรรค์สำหรับเว็ปและการพิมพ์ โดยการทำงานเป็นทีม พวกเราเอาความภาคภูมิใจในการพัฒนาผลลัพท์ที่มีประสิทธิภาพม ใช้งานได้ม และรูปลักษณ์ที่สวยงาม
- ดูเพิ่มเติมได้ที่:

8frutteto.jpg
ที่มารูปภาพ :

7frutteto.jpg
ที่มารูปภาพ :


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น