วันเสาร์ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2557

การวิเคราะห์ข้อมูลผลิตภัณฑ์ด้วยการมอง (Product & Package Visual analysis)

โครงการออกแบบบรรจุภัณฑ์กลุ่มหัตถกรรมจักสานผักตบชวาบ้านอ้อย
------------------------------------------------------------------------
การวิเคราะห์ข้อมูลผลิตภัณฑ์ด้วยวิธีการสังเกตและการมอง
(Product and Package Visual analysis)ขั้นตอนการสืบค้นข้อมูล ส.1

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ์
    1.1 ชื่อผลิตภัณฑ์: รองเท้าผักตบชวา
    1.2 ประเภท: ของใช้
    1.3 สถานะ: ของแข็ง
    1.4 สีของผลิตภัณฑ์: น้ำตาล
    1.5 วัสดุหลัก: ผักตบชวา 
    1.6 สรรพคุณ: ใช้สำหรับสวมใส่
    1.8 วิธีใช้: สวมรองเท้า
    1.9 ผู้ผลิต: กลุ่มแม่บ้านอ้อย
    1.10 ที่อยู่ของผู้ผลิต: ที่ทำการกลุ่มแม่บ้านอ้อย เลขที่ 169 หมู่ 1 ต. บางหลวง อ. สรรพยา จ. ชัยนาท 17150
    1.11 เบอร์ติดต่อ: 056-407500, 056-401004, 081-8872459 
    1.12 รูปแบบการวางขาย:
            - จำหน่าย ณ ที่ทำการกลุ่มแม่บ้านอ้อย
            - จำหน่ายส่งต่างจังหวัด/ต่างประเทศ ญี่ปุ่น อเมริกา
            - จำหน่ายตามสั่งซื้อทาง รสพ. และพัสดุไปรษณีย์
    1.13 ราคา: 
            - ขาย 100 บาท ตามร้านค้าทั่วไปในจังหวัดชัยนาท

รายละเอียดข้อบกพร่องบรรจุภัณฑ์

ไม่มีบรรจุภัณฑ์สำหรับใส่สินค้า
รองเท้ามีความทนทานน้อยไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น