วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

การเรียนการสอนสัปดาห์ที่ 4

การเรียนการสอนสัปดาห์ที่ 4 ของวิชาการออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ ARTD3302 กลุ่ม 202

การ เรียนการสอนในสัปดาห์ที่ 4 เริ่มจากการฟังเพื่อนนำเสนอข่าวสาร 3 คนต่อจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว จากนั้นก็ฟังเพื่อนอีก 2 กลุ่มที่เหลือ Present ผลิตภัณฑ์ของจังหวัดชัยนาทและอาจารย์ก็ได้อธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวักบการศึกษา ผลิตภัณฑ์โดยครั้งหน้าให้นักศึกษานำผลิตภัณฑ์ที่เลือกมาด้วย เพื่อนำมาศึกษาพร้อมกันในคาบเรียน
จากนั้นอาจารย์ก็ได้อธิบายถึงการศึกษาผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับสมุนไพรให้ลองศึกษาจากสินค้าแบรนด์ อภัยภูเบศร ซึ่งเป็นสินค้าแบรนด์ดังในเรื่องของสมุนไพร มีบรรจุภัณฑ์ที่สวยงาม ทันสมัย
อีกทั้งยังแนะนำถึงการให้ศึกษาประวัติของสินค้าหรือผลิตภัณฑ์นั้นๆ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการสร้างแบรนด์ และแนะนำให้ใช้ keyword คำว่า Herb+Health สมุนไพรเพื่อสุขภาพ ในการสืบค้นข้อมูล
ศึกษา ขั้นตอนการทำงานได้จาก Design Process ที่อาจารย์ได้แชร์ให้ใน Google drive วิเคราะห์สินค้าให้ละเอียด บอกถึงปัญหาต่างๆ ในการใช้ ทำยังไงให้ผู้ใช้จดจำสินค้าได้**ย้ำ ซ้ำ ทวน ให้ผู้ใช้จดจำ**

จัดทำ SWOT บอกถึงจุดอ่อน-จุดแข็งของผลิตภัณฑ์ ตั้งประเด็นในเรื่องของ บรรจุภัณฑ์และกราฟฟิก ดูตัวอย่างได้จากบล็อกของรายวิชา

การบ้านประจำสัปดาห์
- sketch design package ที่เราจะพัฒนา จัดทำ art work อย่างน้อย 2 แบบ ตัด+ปริ้นมาด้วย
(สามารถขึ้นกล่องจากเทมเพลตสำเร็จรูปได้ที่เว็บไซต์ templatemaker.nl แล้วนำมาทำการดัดแปลงให้มีลูกเล่นเพิ่มเติมได้)
- นำผลิตภัณฑ์คู่แข่งมาเปรียบเทียบด้วย (อาจเป็นผลิตภัณฑ์ที่ยี่ห้อดังติดตลาด แต่ให้อยู่ในประเภทเดียวกัน)
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น