วันศุกร์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

การเรียนในสัปดาห์ที่ 10

การเรียนการสอน สัปดาห์ที่ 10 วันที่ 2 พฤศจิกายน 2557


วันที่ 2 พฤศจิกายน 2557 เป็นสัปดาห์ที่ 10 ของการเรียนวิชา การออกแบบกราฟฟิกบรรจุภัณฑ์(ARTD3302) โดยอาจารย์ผู้สอน ผศ.ประชิด ทิณบุตร สัปดาห์นี้อาจารย์ผู้สอนได้แนะแนวทางการออกแบบให้ในหลายๆ วิธี โดยแนะนำเว็บไซต์การออกแบบต่างๆ มาให้ 

เว็บไซต์แนะนำ

    www.all-free-download.com
    เว็บไซต์สำหรับดาวน์โหลด vector


   เว็บไซต์สำหรับดาวน์โหลดฟอนท์ตระกูล db


* เริ่มนำเสนอผลงาน Final วันที่ 30 พฤศจิกายน 2557
   ตรวจงาน Final เวลา บ่ายโมงตรง วันที่ 7 ธันวาคม 2557


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น