วันศุกร์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

การเรียนในสัปดาห์ที่ 12

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2557 เป็นสัปดาห์ที่ 12 ของการเรียนวิชา การออกแบบกราฟฟิกบรรจุภัณฑ์(ARTD3302) โดยอาจารย์ผู้สอน ผศ.ประชิด ทิณบุตร สัปดาห์นี้อาจารย์ผู้สอนให้มีการ test แบบฝึกหัดงานออกแบบกราฟิกบรรจุภัณฑ์ บนโปรแกรม Adobe Illustrator ตามโจทย์

*แบบฝึกหัดงานออกแบบกราฟิกสำหรับบรรจุภัณฑ์
Job Type  Graphic Design
ภาระงาน (Task Outline ) : การออกแบบกราฟิกลวดลายภาพประกอบพื้นหลัง (Background Pattern)
เนื้อหา/เรื่องราวที่กำหนด(Subject/Content Title) : กราฟิกเกี่ยวกับด้านสุขภาพและความงาม (Healthy & Beauty Graphic Identities Elements)  
รูปลักษณ์ผลงานที่ต้องการ (Task Description)
1.ให้ออกแบบเขียนแบบภาพลวดลายเส้น (Line Graphic elements) แบบต่อลายกระเบื้อง (Tiles repeat pattern) แบบละอย่างน้อย 2 สี รวมสีพื้น อ่อน และเข้ม
ต้นแบบงานที่ต้องการ(Production/Artwork)
จัดทำภายในกรอบขนาด 1 x 1 นี้ว จำนวน 2 แบบ บันทึกเป็นไฟล์ .ai และ .jpg รวมส่ง 4 ไฟล์
ตัวอย่างการตั้งชื่อ-บันทึกไฟล์ส่ง  ชื่อตัว-ชื่องานและหมายเลข-เลขกลุ่มเรียน.สกุลไฟล์
1.1 prachid-pattern001-201.ai
1.2 prachid-pattern-001-202.jpg
จัดส่งทางอีเมลที่ prachid2010@gmail.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น