วันศุกร์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

การเรียนในสัปดาห์ที่ 11

การเรียนการสอน สัปดาห์ที่ 11 วันที่ 9 พฤศจิกายน 2557


วันที่ 9 พฤศจิกายน 2557 เป็นสัปดาห์ที่ 11 ของการเรียนวิชา การออกแบบกราฟฟิกบรรจุภัณฑ์(ARTD3302) โดยอาจารย์ผู้สอน ผศ.ประชิด ทิณบุตร สัปดาห์นี้อาจารย์ผู้สอนได้แนะแนวทางการเขียนหัวข้อโครงการ, ความสำคัญและที่มาของปัญหา, วัตถุประสงค์ ตัวอย่าง เช่น ( การออกแบบพัฒนาตราสัญลักษณ์และรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์ เพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม สำหรับผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงามของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จังหวัดชัยนาท ปีงบประมาณแผ่นดิน 2558 โดย ผศ.ประชิด ทิณบุตร อ.ธีระชัย สุขสวัสดิ์ อ.อดิสรณ์ สมนึกแท่น Branding and packaging design development for herbal spa and wellness products of community enterprise group of Chainat province to connect to cultural tourism.by Assistant Professor Prachid Tinnabutr and Staff )
ดูเพิ่มเติมแบบละเอียด : http://chainatbrand.blogspot.com/p/2-vision-goals-gpp-gross-provincial.html
ที่มา : http://chainatbrand.blogspot.com/


เว็บไซต์สำหรับสร้างฉลากสินค้า


* สรุป moodboard ขนาด กว้าง 30 ยาว 20 หน่วย นิ้ว
  สิ่งที่ต้องควรมีใน moodboard final ชื่อหัวข้อ, ที่มาของปัญหาและความสำคัญ, ข้อมูลผู้ประกอบการ, แนวความคิดในการออกแบบ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น