วันศุกร์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

การเรียนในสัปดาห์ที่ 13

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2557 เป็นสัปดาห์ที่ 13 ของการเรียนวิชา การออกแบบกราฟฟิกบรรจุภัณฑ์(ARTD3302) โดยอาจารย์ผู้สอน ผศ.ประชิด ทิณบุตร สัปดาห์นี้อาจารย์ผู้สอนได้เช็คชื่อเข้าเรียนตามปกติ และได้ให้โอกาสแก้ตัวสำหรับคนที่ยังไม่ได้สอบกลางภาค โดยอาจารย์ให้ไปสอบพร้อมภาคปกติเวลา 8.30 น. ในวันจันทร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2557 และได้ให้ทำงานปฎิบัติภายในห้องเรียนสำหรับคนที่ทำส่งไม่ทันภายในเวลาที่กำหนด

* สัปดาห์สอบออนไลน์, และปฎิบัติ
  เคลียร์งานทุกอย่างก่อนสัปดาห์หน้า

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น