วันศุกร์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

การเรียนในสัปดาห์ที่ 9

วันที่ 26 ตุลาคม 2557 เป็นสัปดาห์ที่ 9 ของการเรียนวิชา การออกแบบกราฟฟิกบรรจุภัณฑ์(ARTD3302) โดยอาจารย์ผู้สอน ผศ.ประชิด ทิณบุตร สัปดาห์นี้อาจารย์ผู้สอนได้แนะแนวทางการออกแบบให้ในหลายๆ วิธี โดยแนะนำเว็บไซต์การออกแบบมาให้
เว็บไซต์แนะนำ

    www.logobee.com
    เป็นเว็บไซต์สำหรับการออกแบบโลโก้    เป็นเว็บไซต์สำหรับฝากผลงาน สามารถดาวน์โหลดผลงานมาศึกษาต่อได้


* ครั้งหน้าเตรียมนำเสนอ งาน ส.1
   การส่งผลงานทั้งหมดภายในวันอาทิตย์ ที่ 7 ธ.ค. 2557 พร้อมกับสอบ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น