วันศุกร์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

การเรียนในสัปดาห์ที่ 6

การเรียนการสอน สัปดาห์ที่ 6 วันที่ 28 กันยายน 2557

วันที่ 28 กันยายน 2557 เป็นสัปดาห์ที่ 6 ของการเรียนวิชา การออกแบบกราฟฟิกบรรจุภัณฑ์(ARTD3302) โดยอาจารย์ผู้สอน ผศ.ประชิด ทิณบุตร อาจารย์ได้สอนการใช้ทักษะโปรแกรม illustrator เพื่อการออกแบบและการจัดการก่อนนำ Art work เข้าโรงพิมพ์ และได้สอนปฎิบัติการเขียนแบบโดยใช้โปรแกรม Google Sketch up


- ส่งงานนำเสนอวันอาทิตย์ที่ 19 ตุลาคม 2557 ก่อนเวลา 13.30 น.
- ไฟล์นำเสนอ Mood board ขนาด 60 x 20 นิ้ว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น