วันศุกร์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

การเรียนในสัปดาห์ที่ 7

วันที่ 5 ตุลาคม 2557 เป็นสัปดาห์ที่ 7 ของการเรียนวิชา การออกแบบกราฟฟิกบรรจุภัณฑ์(ARTD3302) โดยอาจารย์ผู้สอน ผศ.ประชิด ทิณบุตร อาจารย์ได้ให้นำเสนอผลงานของตนเองเป็นรายบุคคลพร้อมแนะนำการแแก้ไข

แบบ Pattern ที่นำเสนอ


- ส่งงานนำเสนอวันอาทิตย์ที่ 19 ตุลาคม 2557 ก่อนเวลา 13.30 น.
- ไฟล์นำเสนอ Mood board ขนาด 60 x 20 นิ้ว
สอบออนไลน์และปฎิบัติ  19 ตุลาคม 2557

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น